direct naar inhoud van Artikel 17 Algemene wijzigingsregels
Plan: Roodbeenweg 17, Professor Zuurlaan 22, Boudewijnlaan 19 en 21 (9011)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000009011

Artikel 17 Algemene wijzigingsregels

 

Burgemeester en Wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, het plan, met inachtneming van het gestelde in bijlage 1, wijzigen in die zin dat:

1.    enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming "Water" dan wel de bestemming “Water” wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:

-       met name rekening zal worden gehouden met het gestelde in bijlage 1 onder 1.11.