direct naar inhoud van Artikel 15 Algemene aanduidingsregel Luchtvaartverkeerzone - aandachtszone vlieghoogte
Plan: Roodbeenweg 17, Professor Zuurlaan 22, Boudewijnlaan 19 en 21 (9011)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000009011

Artikel 15 Algemene aanduidingsregel Luchtvaartverkeerzone - aandachtszone vlieghoogte

 

15.1     Luchtvaartverkeerzone – aandachtszone vlieghoogte

           

15.1.1. Bestemmingsomschrijving

De ter plaatse van de aanduiding “Luchtvaartverkeerzone - aandachtszone vlieghoogte” aangewezen gronden zijn, naast de andere op de kaart voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting in verband met het vrijhouden van de invlieghoogtes van de luchthaven Lelystad.

 

15.1.2.  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere op de kaart aangewezen bestemmingen geldt ten aanzien van het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de volgende bepaling:

-       de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal niet hoger zijn dan 150 m, gemeten vanaf maaiveldhoogte ter plaatse.

 

15.1.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van de gronden voor opgaande beplanting met een grotere hoogte dan de 150 m, gemeten vanaf maaiveldhoogte ter plaatse.