direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Dronten - Golf Residentie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.061106-0ONH

Artikel 3 Groen

 

3. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor “Groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    groenvoorzieningen;

b.    speelvoorzieningen;

c.    waterlopen en waterpartijen;

met daaraan ondergeschikt:

d.    paden en (onderhouds)wegen.

3. 2.       Bouwregels

3. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten hoogste 6,00 m bedragen;

b.    de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

3. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de verkeersveiligheid;

b.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouw­werken.