direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijf
Plan: Dronten - Golf Residentie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.061106-0ONH

Artikel 6 Verkeer - Verblijf

 

6. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer - Verblijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    wegen met een functie voor verkeer en verblijf;

b.    parkeerplaatsen;

c.    groen- en speelvoorzieningen;

d.    water.

6. 2.       Bouwregels

6. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

6. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.

6. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de verkeersveiligheid;

b.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouw­werken.