direct naar inhoud van Artikel 7 Water
Plan: Dronten - Golf Residentie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.061106-0ONH

Artikel 7 Water

 

7. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor “Water” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    waterlopen en waterpartijen;

b.    oevers en wallen;

c.    bermen en beplanting;

en daaraan ondergeschikt:

d.    groenvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

e.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen.

7. 2.       Bouwregels

7. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de doorvaarthoogte van bruggen zal ten minste 0,50 m bedragen, gemeten ten opzichte vanaf het waterpeil;

b.    de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen, gemeten ten opzichte vanaf het waterpeil.

7. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    een goede waterhuishouding;

b.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.