direct naar inhoud van Artikel 10: Algemene ontheffingsregels
Plan: Biddinghuizen - De Graafschap Fase 1 (4041)
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4041-0ONH

Artikel 10: Algemene ontheffingsregels

10.1. Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van de bestemmingsregels van het plan voor:

 • a. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. bestemmingsvlak en toestaan dat de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
  • 1. luifels en balkons;
  • 2. overstekende daken;
  • 3. mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend.

10.2. Voorwaarden

De in lid 10.1. genoemde ontheffing kan uitsluitend worden verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden c.q. bouwwerken.