direct naar inhoud van Artikel 13: Algemene gebruiksregels
Plan: Bestemmingsplan Swifterbant - Centrum (6070)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.6070-0ONH

Artikel 13: Algemene gebruiksregels

13.1. Gebruik van onbebouwde gronden
13.1.1. Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

  • a. onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor:
    • 1. de uitstalling, opslag, stand- of ligplaats van kampeerwagens, toer- of stacaravans en tenten, met uitzondering van de gronden met de bestemming 'Verkeer - Verblijf', voor zover het betref het parkeerterrein achter de Hoeksteen aan de Schutsluis, in welk geval ten hoogste 5 kampeerwagens een standplaats mogen hebben;
    • 2. de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan, met uitzondering van opslag welke plaatsvindt in het kader van de bedrijfsuitoefening van een in het bestemmingsplan toegestaan bedrijf;
    • 3. het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare voer-, vaar- of vliegtuigen of onderdelen hiervan;
    • 4. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
  • b. prostitutiedoeleinden.
13.1.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 13.1.1. is niet van toepassing voor zover het betreft:

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemmingen;

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen.

13.2. Gebruik van bouwwerken

Het is in ieder geval verboden de gebouwen te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden en als seksinrichting.