direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene aanduidingsregels
Plan: Biddinghuizen - Mosselweg 19 (paardenhouderij) (8022)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8022-0ONH

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

7.1 luchtvaartverkeerzone
7.1.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone' zijn de gronden aangewezen, naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, aangeduid voor de bescherming van het doelmatig en veilig functioneren van het vliegverkeer van het nabijgelegen zweefvliegterrein.

7.1.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de bestemmingen geldt ten aanzien van het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de volgende regel:

  • de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal niet hoger zijn dan 45,00 m.
7.1.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

  • het gebruik van de gronden voor opgaande beplanting met een grotere hoogte dan 45,00 m.