direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
Plan: Dronten - Haringweg 29 (9016)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.9016-0ONH

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

  • de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, met uitzondering van oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages.