direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: De Graafschap (4040)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.BP4040-0ONH

Artikel 3 Groen

1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. jongerenontmoetingsplaatsen;
 • d. parkeerplaatsen;
 • e. waterpartijen;
 • f. paden.

2 Bouwregels

 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. uitsluitend gebouwen ten behoeve van een jongerenontmoetingsplaats mogen worden gebouwd;
  • 2. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m;
  • 3. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 15 m².

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van kunstobjecten en speeltoestellen mag niet meer dan 6 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.

3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.