direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
NL.IMRO.0303.BV01-VA01

1.3 Leeswijzer

De beheersverordening is als volgt opgebouwd. In Hoofdstuk 2 wordt allereerst een beschrijving gegeven van de huidige situatie in het verordeningsgebied. Daarna wordt in Hoofdstuk 3 het beleid en de milieu- en omgevingsaspecten uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft een juridische toelichting op de beheersverordening en gaat in op de uitvoerbaarheid hiervan.