Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Woongebieden Gemeente Dronten (D1000)
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0303.D1000-0ONH

Inhoudsopgave


Toelichting
1 Inleiding
1.1 Aanleiding en uitgangspunten
1.2 Plangebied
1.3 Geldende bestemmingsplannen
1.4 Leeswijzer
2 Huidige situatie en uitgangspunten
2.1 Ruimtelijke en functionele structuur
2.2 Uitgangspunten bestemmingsplan
2.3 Retrospectieve toets
3 Beleidskader en gebiedsvisie
3.1 Nationaal beleid
3.2 Provinciaal beleid
3.3 Gemeentelijk beleid
4 Milieu- en omgevingsaspecten
4.1 Actuele waarden
4.2 Waterhuishouding
4.3 Milieu
5 Juridische planopzet
5.1 Inleiding
5.2 Toelichting op de planregels
5.3 Bestemmingen
5.4 Algemene regels
5.5 Overgangs- en slotregels
6 Uitvoerbaarheid
6.1 Financiële uitvoerbaarheid
6.2 Exploitatieplan
6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Bijlagen bij toelichting

Regels
1 Inleidende regels
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Agrarisch - Cultuurgrond
Artikel 4 Bedrijf
Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening 1
Artikel 6 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg
Artikel 7 Bos
Artikel 8 Centrum
Artikel 9 Cultuur en ontspanning - Dierenweide
Artikel 10 Cultuur en ontspanning - Wellness
Artikel 11 Detailhandel - Tuincentrum 1
Artikel 12 Detailhandel - Tuincentrum 2
Artikel 13 Gemengd - 1
Artikel 14 Gemengd - 2
Artikel 15 Gemengd - 3
Artikel 16 Groen
Artikel 17 Kantoor - 2
Artikel 18 Maatschappelijk
Artikel 19 Maatschappelijk - Wooncentrum en zorginstelling
Artikel 20 Natuur
Artikel 21 Recreatie - Jachthaven
Artikel 22 Recreatie - Paardenweide
Artikel 23 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Artikel 24 Recreatie - Volkstuin
Artikel 25 Sport
Artikel 26 Sport - Golfterrein
Artikel 27 Sport - Manege
Artikel 28 Verkeer
Artikel 29 Verkeer - Openbaar vervoerstation
Artikel 30 Verkeer - Railverkeer
Artikel 31 Verkeer - Verblijf
Artikel 32 Water
Artikel 33 Water - Waterkering
Artikel 34 Wonen
Artikel 35 Wonen - Buitenplaats Ketelhaven
Artikel 36 Wonen - Dienstverlening
Artikel 37 Wonen - Dienstverlening Bloemenzoom
Artikel 38 Wonen - Salonwagen
Artikel 39 Wonen - Woonboerderij
Artikel 40 Wonen - Woongebouw
Artikel 41 Leiding - Gas
Artikel 42 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Artikel 43 Waarde - Archeologie 2
Artikel 44 Waarde - Archeologie 3
Artikel 45 Waarde - Archeologie 4
Artikel 46 Waarde - Cultuurhistorie 1
Artikel 47 Waarde - Cultuurhistorie 2
Artikel 48 Waarde - Ecologie
Artikel 49 Waterstaat - Waterkering
3 Algemene regels
Artikel 50 Anti-dubbeltelregel
Artikel 51 Algemene bouwregels
Artikel 52 Algemene gebruiksregels
Artikel 53 Algemene aanduidingsregels
Artikel 54 Algemene afwijkingsregels
Artikel 55 Algemene wijzigingsregels
Artikel 56 Overige regels
4 Overgangs- en slotregels
Bijlagen bij regels