direct naar inhoud van Regels
Plan: Dronten - Van der Plasschelaan 8 (D40002)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.D40002-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan Dronten - Van der Plasschelaan 8 (D40002) met identificatienummer NL.IMRO.0303.D40002- van de gemeente Dronten.

De begrippen, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan van het Bestemmingsplan Buitengebied (D4000), vastgesteld 5 oktober 2016, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

De relevante regels van de bestemming 'Agrarisch' (artikel 3) van het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000) vastgesteld 5 oktober 2016, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Wonen

De relevante regels van de bestemming 'Wonen' (artikel 18) van het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000) vastgesteld 5 oktober 2016, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Waarde - Archeologie 4

De relevante regels van de bestemming 'waarde - Archeologie 4' (Artikel 24) van het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000), vastgesteld 5 oktober 2016, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

wijzigingsplan  Dronten - Van der Plasschelaan 8 (D40002)

van de gemeente Dronten

Behorende bij het besluit van 28 augustus 2018.