direct naar inhoud van Regels
Plan: DRONTEN - Sprengerlaan 6 (D40005)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.D40005-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 het plan:

het wijzigingsplan "DRONTEN - Sprengerlaan 6 (D40005)" met identificatienummer NL.IMRO.0303.D40005-VA01 van de gemeente Dronten;

De begrippen, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000), vastgesteld 5 oktober 2016, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

De regels, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000), vastgesteld 5 oktober 2016, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de gronden ter plaatste van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige agrarische bedrijfswoning', uitsluitend mogen worden gebruikt voor het wonen.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan "DRONTEN - Sprengerlaan 6 (D40005)" van de gemeente Dronten.

Behorende bij het vaststellingsbesluit van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten d.d. 17 september 2019.