direct naar inhoud van Bijlagen bij Regels
Plan: Hanzekwartier (2040)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.2040-VA02

Bijlagen bij Regels

Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten 1

Horecabedrijf   Categorie  
Afhaalcentrum   2  
Automatiek   2  
Cafetaria   1  
Drive-in-restaurant   2  
Eetcafé   2  
Grillroom   2  
Pannenkoekhuis   1  
Partyservice   1  
Shoarmazaak   2  
Snackbar   2  
Traiteur   1  

Bijlage 3 Staat van Horeca-activiteiten 2

Horecabedrijf   Categorie  
Bar   2  
Bistro   2  
Broodjeszaak   1  
Café   2  
Café-restaurant   2  
Crêperie   1  
Croissanterie   1  
Dansschool   3  
Hotel   1  
Hotel-café   2  
Hotel-café-restaurant   1  
Konditorei   1  
Lunchroom   1  
Nachtclub   3  
Patisserie   1  
Petit-restaurant   2  
Pizzeria   2  
Poffertjeszaak   1  
Restaurant   2  
Theehuis   1  
Ijssalon   1  
Zalenexploitatie   3  

Bijlage 4 Staat van Horeca-activiteiten 3

Horecabedrijf   Categorie  
Bistro   1  
Broodjeszaak   1  
Crêperie   1  
Croissanterie   1  
Lunchroom   1  
Koffie- /theehuis, koffiebar, tearoom   1  
Restaurant zonder bezorg- en/of afhaalservice   1  
Ijssalon   1  
Restaurant met bezorg- en/of afhaalservice   2  
Cafetaria   2  
Snackbar   2  
Grillroom   2  
Shoarma   2  
Fastfood-restaurant   2  
Automatiek   2  
Snelbuffet   2  
Traiteur   2  

Bijlage 5 Bestemming 'Gemengd - 6' na toepassing van wetgevingzone - wijzigingsgebied 1

Artikel X Gemengd - 6

X .1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 6 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep;
 • b. kantoren;
 • c. bedrijven uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • d. kinderdagverblijf;
 • e. zorgvoorzieningen;
 • f. sportschool;
 • g. speel- en recreatievoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • h. wegen, straten en paden;
 • i. bijbehorende bouwwerken;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. speelvoorzieningen;
 • n. water;

met de daarbij behorende:

 • o. tuinen, erven en terreinen.

x.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. aan de zijde van de Noord zal gebouwd worden in 4 bouwlagen;
 • c. aan de zijde van de Grutto zal gebouwd worden in 3 bouwlagen.

Bijlage 6 Bestemming 'Gemengd - 7' na toepassing van wetgevingzone - wijzigingsgebied 2

Artikel X Gemengd - 7

X .1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 7 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep, uitsluitend op de verdiepingen;
 • b. kantoren;
 • c. bedrijven uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. bijbehorende bouwwerken;
 • e. wegen, straten en paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. water;
 • k. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • l. tuinen, erven en terreinen.

x.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. aan de zijde van de Noord zal gebouwd worden in 4 bouwlagen;
 • c. binnen de met groen aangeduide begrenzing op de onderstaande figuur zal een hoogteaccent gebouwd worden, met een bouwhoogte van ten hoogste 21,00 m;
 • d. aan de zijde van de Handelsweg zal gebouwd worden in 3 bouwlagen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0303.2040-VA02_0013.png"

figuur: begrenzing locatie hoogteaccent (groen)

Bijlage 7 Bestemming 'Gemengd - 8' na toepassing van wetgevingzone - wijzigingsgebied 3

Artikel X Gemengd - 8

X .1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 8 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep;

horeca tot en met categorie 3 van de in Bijlage 3 opgenomen Staat van Horeca-activiteiten 2;

 • b. bedrijven uit categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, en naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijven;
 • c. leisure;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. bijbehorende bouwwerken;
 • e. wegen, straten en paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. water;
 • k. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;
 • l. aanleggelegenheid;

met de daarbij behorende:

 • m. tuinen, erven en terreinen.

x.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. woningen zullen grondgebonden of gestapeld worden gebouwd;
 • c. de kade zal voorzien worden van trappen;
 • d. gestapelde gebouwen zullen gebouwd worden in 4 of 5 bouwlagen;
 • e. binnen de met groen aangeduide begrenzing op de onderstaande figuur zal een hoogteaccent gebouwd worden, met een bouwhoogte van ten hoogste 35,00 m;
 • f. parkeervoorzieningen zullen uitsluitend verdiept worden gebouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0303.2040-VA02_0014.png"

figuur: begrenzing locatie hoogteaccent (groen)

Bijlage 8 Bestemming 'Wonen' na toepassing van wetgevingzone - wijzigingsgebied 4

Artikel X Wonen

X .1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. wegen, straten en paden;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. water;
 • i. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen, erven en terreinen.

x.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. woningen zullen gestapeld of grondgebonden worden gebouwd;
 • c. gebouwen hebben een bouwhoogte van maximaal 9,00 meter.

x.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken anders dan ten behoeve van het wonen.

x.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid x.3 in die zin dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor bedrijven zoals genoemd in bijlage @ met inachtneming van de volgende regels:

 • a. werken uitsluiten op de benedenverdieping;
 • b. parkeren voor bedrijf en wonen dient op eigen erf conform de dan geldende parkeernorm te geschieden;
 • c. passen in het beeldkwaliteitplan en straat- en bebouwingsbeeld.

Bijlage 9 Bestemming 'Wonen - Woongebouw' na toepassing van wetgevingzone - wijzigingsgebied 5

Artikel X Wonen - Woongebouw

X .1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep ;
 • b. groenvoorzieningen
 • c. gebouwde parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. bijbehorende bouwwerken;
 • e. wegen, straten en paden;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. water;
 • i. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;
 • j. aanleggelegenheid;

met de daarbij behorende:

 • k. tuinen, erven en terreinen.

x.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. woningen zullen gestapeld worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
 • d. binnen de met groen aangeduide begrenzing op de onderstaande figuur zal een hoogteaccent gebouwd worden, met een bouwhoogte van ten hoogste 21,00 m;

afbeelding "i_NL.IMRO.0303.2040-VA02_0015.png"

figuur: begrenzing locatie hoogteaccent (groen)