direct naar inhoud van Artikel 2: Groen
Plan: Biddinghuizen - De Graafschap Fase 1 (4041)
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4041-0ONH

Artikel 2: Groen

2.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. jongerenontmoetingsplaats;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterpartijen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. kunstobjecten;
 • h. wegen en paden.
2.2. Bouwregels
2.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van een jongerenontmoetingsplaats worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • c. de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 15 m² bedragen.

2.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
2.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.