direct naar inhoud van Artikel 3: Tuin
Plan: Biddinghuizen - De Graafschap Fase 1 (4041)
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4041-0ONH

Artikel 3: Tuin

3.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen woningen.
3.2. Bouwregels
3.2.1. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
3.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
3.4. Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 3.2.1. en toestaan dat erkers worden gebouwd, mits:
  • 1. de breedte van de erker ten hoogste 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw zal bedragen;
  • 2. de diepte van de erker ten hoogste 1,50 m, gemeten vanaf de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw, zal bedragen;
 • b. het bepaalde in lid 3.2.2. onder b en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen wordt vergroot tot ten hoogste 2,00 m, mits:
  • 1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld.