direct naar inhoud van Artikel 12: Wonen - Woongebouw
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 12: Wonen - Woongebouw

12.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. verblijfs- en parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen.
12.2. Bouwregels
12.2.1. Woongebouwen

Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen.

12.2.2. Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen bij woongebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “bijgebouwen”;
 • b. de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

12.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
12.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.