direct naar inhoud van Artikel 6: Groen
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 6: Groen

6.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. jongerenontmoetingsplaatsen;
 • d. kunstobjecten;
 • e. waterpartijen;
 • f. paden;
 • g. incidentele evenementen, ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein";

en mede bestemd voor:

 • h. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege een LPG installatie, ter plaatse van de gebiedsaanduiding “veiligheidszone - lpg”.
6.2. Bouwregels
6.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als gebouw mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van jongerenontmoetingsplaatsen worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van een gebouw ten behoeve van een jongerenontmoetingsplaats zal ten hoogste 15 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw ten behoeve van een jongerenontmoetingsplaats zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

6.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten en speeltoestellen zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
6.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de sociale veiligheid;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.