direct naar inhoud van Artikel 14: Algemene gebruiksregels
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 14: Algemene gebruiksregels

14.1. Gebruik van onbebouwde gronden
14.1.1. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor:
  • 1. de uitstalling, opslag, stand- of ligplaats van kampeerwagens, toer- of stacaravans en tenten;
  • 2. de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
  • 3. het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare voer-, vaar- en/of vliegtuigen of onderdelen hiervan;
  • 4. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
  • 5. prostitutiedoeleinden.

14.1.2. Uitzondering op het strijdig gebruik

Het bepaalde in lid 14.1.1 is niet van toepassing voor zover het betreft:

 • a. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen welke nodig zijn voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemmingen;
 • b. het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen.
14.2. Gebruik van bouwwerken

Het is in ieder geval verboden de gebouwen te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden en als seksinrichting.