direct naar inhoud van Artikel 8: Algemene afwijkingsregels
Plan: Biddinghuizen - Buitenplaats en Waterparc Veluwemeer (8062)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8062-0ONH

Artikel 8: Algemene afwijkingsregels

8.1. Afwijken

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan voor:

  • a. het overschrijden van de bestemmingsregels inzake bouwhoogte en oppervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%;
  • b. het overschrijden van de bestemmingsregels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 20%.
8.2. Toetsingscriteria

De in lid 8.1 genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de woonsituatie;
  • c. de verkeersveiligheid;
  • d. de sociale veiligheid;
  • e. de milieusituatie;
  • f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden c.q. bouwwerken.