direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene gebruiksregels
Plan: Dronten, Vossemeerdijk 40 (bungalowpark/AZC-locatie) (9120)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.9120-0ONH

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

 

Tot een strijdig gebruik, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;

b.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare voer-, vaar- of vliegtuigen of onderdelen hiervan;

d.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor risicovolle inrichtingen;

e.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting.