direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene ontheffingsregels
Plan: Dronten, Vossemeerdijk 40 (bungalowpark/AZC-locatie) (9120)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.9120-0ONH

Artikel 9 Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a.    de regels inzake de maatvoering van gebouwen, met niet meer dan 10%;

b.    de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m, mits:

1.    bij de plaatsing wordt aangesloten bij bestaande hoge elementen, zoals gebouwen of masten;

2.    bij de plaatsing rekening wordt gehouden met een goede bereikbaarheid en landschappelijke inpasbaarheid;

3.    de noodzaak van de plaatsing wordt aangetoond, waarbij het principe geldt dat er voorkeur bestaat voor de plaatsing van één grote antenne boven meerdere kleine antennes;

4.    aangetoond is dat er geen onevenredige schade wordt gedaan aan de veiligheid en de gezondheid.