direct naar inhoud van Artikel 7 Anti-dubbeltelbepaling
NL.IMRO.0303.BV01-VA01

Artikel 7 Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.