direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
NL.IMRO.0303.BV01-VA01

2.1 Inleiding

Het beheersgebied ligt in de beboste randmeerzone van Dronten. Ten westen en oosten wordt het terrein begrensd door bos. Ten zuiden van de Spijkweg, welke langs de zuidzijde van het beheersgebied ligt, worden gronden ondersteunend ten behoeve van het evenemententerrein van Walibi gebruikt en voor deze een aangrenzende gronden is een bestemmingsplan in procedure dat voorziet in de bestemmen 'evenemententerrein' en 'recreatiewoningen'. Ten noorden van het beheersgebied ligt agrarisch gebied. Het gebied zelf valt uiteen in een attractiepark en een evenemententerrein. De noordelijke strook van het beheersgebied betreft een bos. Deze bosstrook zorgt voor de landschappelijke inpassing van het park. Het attractiepark en een evenemententerrein worden hieronder nader beschreven.