direct naar inhoud van 2.3 Evenemententerrein
NL.IMRO.0303.BV01-VA01

2.3 Evenemententerrein

Ruimtelijke aspecten

Door de locatie en opzet is het evenemententerrein uniek in Nederland. Het terrein wordt periodiek gebruikt voor grote publiekstrekkende evenementen. Dit terrein heeft een open karakter, zeker in vergelijking met het attractiepark. Op het evenemententerrein is maximaal 500 m2 bebouwing toegestaan. Bij evenementen bestaat de mogelijkheid te overnachten. Dit heeft een incidenteel karakter.

Het evenemententerrein beschikt over een parkeerterrein dat ook dient ten behoeve van het attractiepark. In totaal zijn er 4.500 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van evenementen en het attractiepark. In geval van grootschalige evenementen worden gronden ten zuiden van de Spijkweg ook voor parkeren en overnachten ingezet.

Functionele aspecten

Het evenemententerrein en de daarop aanwezige bouwwerken worden gebruikt voor recreatie, cultuur, parkeren en sportieve recreatie. Dit uit zich in het organiseren van tijdelijke grootschalige evenementen zoals popconcerten, manifestaties, beurzen, tentoonstellingen en rally's. Ook kunnen de gronden tijdelijk worden ingericht als parkeer en/of kampeerterrein.