direct naar inhoud van 3.1 Beleid
NL.IMRO.0303.BV01-VA01

3.1 Beleid

Op verschillende niveaus gelden beleidsnota's die betrekking hebben op het verordeningsgebied. Op rijksniveau zijn dit onder andere de Structuurvisie Infrastructuur en het om de Omgevingsplan Flevoland 2006. Zowel op rijks- als provinciaal niveau geven de beleidsnota's geen specifieke uitgangspunten voor het beheersgebied, aangezien de bestaande situatie wordt vastgelegd en er geen sprake is van nieuwe, ruimtelijk relevante ontwikkelingen. Ook op gemeentelijk niveau zijn er geen beleidsdocumenten die specifieke uitgangspunten bieden voor deze beheersverordening.