Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: 2e Wijzigingsplan Woongebieden Dronten (D1000)
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0303.D10002-ON01

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het wijzigingsplan 2e Wijzigingsplan Woongebieden Dronten (D1000) met identificatienummer NL.IMRO.0303.D10002-ON01 van de Gemeente Dronten;
 
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
 
1.3 vigerend bestemmingsplan:
Bestemmingsplan Woongebieden Dronten (D1000) zoals vastgesteld op 31 januari 2019 door de gemeenteraad van Dronten.
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Administratieve bepaling
  1. Op dit wijzigingsplan zijn van toepassing de regels van het vigerende bestemmingsplan;
  2. Op dit wijzigingsplan zijn van toepassing de bijlagen van het vigerende bestemmingsplan, met uitzondering van 'bijlage 1: Locaties studenten- en migrantenhuisvesting'' welke met dit wijzigingsplan wordt vervangen.
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan '2e Wijzigingsplan Woongebieden Dronten (D1000)'