direct naar inhoud van Artikel 4: Maatschappelijk
Plan: Dronten - Woonservicegebied Ark-Regenboog (1062)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000001062-0ONH

Artikel 4: Maatschappelijk

4.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (overheids-)voorzieningen op het gebied van:
  • 1. welzijn;
  • 2. cultuur;
  • 3. religie;

en daarmee gelijk te stellen sectoren.

4.2. Bouwregels
4.2.1. Gebouwen, niet bedoeld loopbruggen

Voor het bouwen van gebouwen, niet bedoeld loopbruggen, gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen.

4.2.2. Loopbrug

Voor het bouwen van een loopbrug gelden de volgende regels:

 • a. een loopbrug mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - loopbrug”;
 • b. de bouwhoogte van een loopbrug zal ten hoogste 12,50 m bedragen.

4.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

4.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.