direct naar inhoud van Artikel 5: Verkeer - Verblijf
Plan: Dronten - Woonservicegebied Ark-Regenboog (1062)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000001062-0ONH

Artikel 5: Verkeer - Verblijf

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor verkeer en verblijf;
 • b. een loopbrug, ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - loopbrug”;
 • c. paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. kunstobjecten.

5.1. Bouwregels
5.1.1. Gebouwen

Voor het bouwen van een gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als gebouw mogen uitsluitend loopbruggen worden gebouwd;
 • b. een loopbrug mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - loopbrug”;
 • c. de bouwhoogte van een loopbrug zal ten hoogste 12,50 m bedragen.

5.1.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.

5.2. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.