direct naar inhoud van Artikel 17: Algemene wijzigingsregels
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 17: Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat:

 • a. de bestemmingen 'Bedrijf - Nutsvoorzieningen' en/of 'Groen', wordt / worden gewijzigd in de bestemmingen 'Maatschappelijk' en/of 'Verkeer - Verblijfsgebied' en/of de onderlinge situering van de bestemmingsvlakken (met de daarin opgenomen bouwvlakken) 'Maatschappelijk' en/of 'Verkeer - Verblijfsgebied' worden gewijzigd, mits:
  • 1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied';
  • 2. indien een wijziging naar de bestemming 'Maatschappelijk' en/of 'Verkeer - Verblijfsgebied' plaatsvindt, na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende gronden de regels van respectievelijk artikel 8 en/of 10 van toepassing zijn;
  • 3. de bouwhoogte van gebouwen 12,00 m zal bedragen;
  • 4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
   • het straat- en bebouwingsbeeld;
   • de milieusituatie;
   • de verkeersveiligheid en de parkeersituatie;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.